ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ:

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΑΡΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Β. ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΑΚΟΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ