ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ:

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Β. ANNA - ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΑΚΟΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ - ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ